دانلود زیرنویس فارسی سریال پنجه ها (Claws). دسنا زنی جذاب است که با برادرش زندگی می کند و با 3 دوست صمیمی خود یک سالن ناخن دارد. او و خدمه اش با قاچاق مواد مخدر از طریق مغازه درگیر باند محلی مواد مخدر می شوند. دسی همچنین رولر را می بیند که یکی از دلالان اصلی پین سلطان مواد مخدر است. همه چیز زمانی پیچیده می شود که یک همکار جدید معرفی می شود و رولر قرارداد خود را با پرداخت پول به دسنا برای کمک او به سازمان مواد مخدر انجام نمی دهد.

Desna is an attractive woman who lives with her brother and owns a nail salon with her 3 best friends. She and her crew are involved with the local drug gang by trafficking through the shop; Desi is also seeing Roller who is one of the drug king pin’s main dealers. Things get complicated when a new associate is introduced and Roller doesn’t follow through on his deal with paying Desna for her help with the drug organization.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید