دانلود زیرنویس فارسی سریال کلیمور (Claymore). در دنیایی مملو از موجودات مرگبار به نام «یوما»، یک زن جوان نقره‌ای چشم به نام «کلر» از طرف سازمانی کار می‌کند که یوماهای زن را به جنگجویان تبدیل می‌کند که توانایی نابود کردن این موجودات را دارند. او که به دلیل برداشتن یک کودک ولگرد و تقریباً از دست دادن خود در کنار جوانی اش توسط “بیداری” یک سرکش در نظر گرفته می شود، دائماً مأموریت های نسبتاً خطرناکی به او محول می شود.

In a world rife with deadly creatures called “youma”, a young silver eyed woman, Clare, works on behalf of an organization that trains female youma halfbreeds into warriors with the ability to destroy these creatures. Considered a rogue for picking up a stray child and almost losing herself to her youma side by “Awakening”, she is constantly assigned rather dangerous missions.