دانلود زیرنویس فارسی سریال ساحل کوکائین (Cocaine Coast). این سریال با تمرکز بر بیان تمام دیدگاه‌های قاچاق مواد مخدر گالیسی در چندین دهه، در گالیسیا دهه 1980 شروع می‌شود، جایی که پس از دیکتاتوری فرانکو و بحران ماهیگیری، بسیاری از ماهی‌گیران گالیسی بیکار و عمیقاً بدهکار هستند. کمبود اقتصادی روستاهای ماهیگیری منجر به ناامیدی ساکنان می شود…