دانلود زیرنویس فارسی سریال پرونده سرد (Cold Case). لیلی راش یک کارآگاه پلیس فیلادلفیا است که برای جوخه قتل این بخش کار می کند و به او “پرونده های سرد” اختصاص داده شده است: جنایاتی که سال ها قبل مرتکب شده اند و حل نشده اند. لیلی باید سعی کند صحنه های جنایت را مجدداً بیندیشد و با سایر افراد درگیر با قربانیان مصاحبه کند تا پیوندی برای حل پرونده پیدا کند.

Lilly Rush is a Philadelphia police detective working for the department’s homicide squad and being assigned “cold cases”: crimes that were committed many years before and have not been solved. Lilly must try to re-think the crime scenes and interview other people involved with the victims to find a link to solving the cases.