دانلود زیرنویس فارسی سریال وثیقه (Collateral). چیزی که به عنوان یک تیراندازی به ظاهر تصادفی به یک مرد تحویل پیتزا شروع می شود، سپس شروع به بازگشایی داستان بزرگتر می کند، با شخصیت ها که ملاقات های ظاهراً تصادفی دارند. اما زمانی که این طرح شروع به آشکار شدن می‌کند، چیزهای بیشتری وجود دارد. منتهی تمام راه به شاخه نیروهای ویژه ارتش.

What starts off as a seemingly random shooting of a pizza delivery guy, then starts to unravel the bigger story, with characters having seemingly coincidental meetings. But there’s more than meets meets the eye as this plot begins to unfold. Leading all the way back to a special forces branch of the military.