دانلود زیرنویس فارسی سریال انجمن (community). یک وکیل سابق وقتی متوجه شد که مدرک لیسانس خود را جعل کرده است به یک کالج اجتماعی می رود. او در تلاش برای برقراری ارتباط با یک دانش آموز در کلاس اسپانیایی خود، یک گروه مطالعاتی اسپانیایی تشکیل می دهد. در کمال تعجب، افراد بیشتری در گروه مطالعه شرکت می‌کنند و گروه نامناسب جامعه نامحتملی را تشکیل می‌دهند.