دانلود زیرنویس فارسی سریال رفیق کارآگاه (Comrade Detective). کمدی تقلید آمیزی که شبیه به نمایشی که پلیس رومانیایی در جنگ سرد دهه 1980 وجود نداشت، آرمان های کمونیستی را ترویج می کرد. فصل اول پر جنب و جوش و پر از خون، کارآگاهانی را پیدا می کند که گرگور آنگل و جوزف باسیو در حال تحقیق در مورد قتل افسر همکار نیکیتا یونسکو هستند و در این روند، نقشه ای خرابکارانه برای نابودی کشورشان را کشف می کنند که توسط چه چیزی به جز بزرگترین دشمن تغذیه می شود: نظام سرمایه داری.

Parody comedy designed to resemble a nonexistent gritty 1980s Cold War Romanian police show that promoted communist ideals. The action-packed and blood-soaked first season finds detectives Gregor Anghel and Joseph Baciu investigating the murder of fellow officer Nikita Ionescu and, in the process, unraveling a subversive plot to destroy their country that is fueled by what else but the greatest enemy: capitalism.