دانلود زیرنویس فارسی سریال کنترل زد (Control Z). هنگامی که یک هکر شروع به افشای اسرار دانش آموزان برای کل دبیرستان می کند، سوفیا که از نظر اجتماعی منزوی شده اما مراقب است، تلاش می کند تا هویت خود را کشف کند.

When a hacker begins releasing students’ secrets to the entire high school, the socially isolated but observant Sofía works to uncover his/her identity.