دانلود زیرنویس فارسی سریال ویروس کرونا (Coronavirus, Explained). در سال 2020، جهان تغییر کرد. این مجموعه موضوعی به بررسی همه‌گیری ویروس کرونا، تلاش‌ها برای مبارزه با آن و راه‌های مدیریت عوارض سلامت روانی آن می‌پردازد.

In 2020, the world changed. This topical series examines the coronavirus pandemic, the efforts to combat it and ways to manage its mental health toll.