دانلود زیرنویس فارسی سریال کیهان: ادیسه‌ای فضازمانی (Cosmos: A Spacetime Odyssey). با راه‌اندازی مجدد Cosmos در قرن بیست و یکم، به تلاش قهرمانانه برای دانش بپیوندید. این مجموعه سیزده قسمتی با میزبانی اخترفیزیکدان مشهور جهان، نیل دگراس تایسون، به دنیاهای جدید می پردازد، ریشه های ما را به قلب ستارگان باستانی بازمی گرداند، و در سراسر جهان برای مشاهده کیهان در بزرگ ترین مقیاس سفر می کند.

Join the heroic quest for knowledge as we set course for the stars with the twenty-first century reboot of Cosmos. Hosted by world-renowned astrophysicist Neil deGrasse Tyson, this thirteen-part ground-breaking series will venture to new worlds, trace our roots back to the hearts of ancient stars, and travel across the universe for a vision of the cosmos on the grandest scale.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید