دانلود زیرنویس فارسی سریال مجرم: انگلستان (Criminal: UK). یک درام موش و گربه که بر درگیری ذهنی شدید بین کارآگاهان و مظنونان تمرکز دارد. داستان ها در محدوده یک مجموعه مصاحبه پلیس اتفاق می افتد.

A cat-and-mouse drama, which focuses on the intense mental conflict between detectives and suspects. The stories take place within the confines of a police interview suite.