دانلود زیرنویس فارسی سریال لعنت شدگان (Damnation). به نظر می رسد ست داونپورت یک واعظ شهر کوچک آیووا باشد، اما او آرزوی آغاز یک شورش تمام عیار علیه وضعیت موجود را دارد. اما او نمی‌داند که یک سرمایه‌دار صنعت‌گر، یک اعتصاب‌شکن حرفه‌ای مرگبار به نام کریلی ترنر را استخدام کرده است تا به هر وسیله‌ای که لازم باشد، این شورش را متوقف کند…

Seth Davenport appears to be a small town Iowa preacher, but he harbors ambitions of starting a full-blown insurrection against the status quo. But he is unaware that an industrialist tycoon has hired a deadly professional strikebreaker named Creeley Turner to stop that insurrection by any means necessary. And unknown to those around them, these two men share a secret bloody past.