دانلود زیرنویس فارسی سریال فرشته تاریکی (Dark Angel). در آینده ای پر از فروپاشی سیاسی، اقتصادی و اخلاقی، یک نمونه اولیه فوق بشری به نام مکس که از نظر ژنتیکی بهبود یافته است، از محدودیت های نظامی فرار می کند و در میان زندگی خیابانی منحط زیرزمینی *سیاتل* زندگی می کند تا از مأموران دولتی که می خواهند او را به جامعه بازگردانند اجتناب کند…

In a future of political, economic and moral collapse, a genetically enhanced superhuman prototype named Max escapes from military confines and dwells amidst the decadent underground street life of *Seattle* to avoid government agents who want to bring her back into the fold. Searching for others of her kind who were scattered in the aftermath of her escape, Max encounters Logan, an idealistic cyber-journalist battling repression and corruption in post-apocalypse America. Eventually, Logan calls her to the highest part of her being and Max becomes his samurai as the pair takes on the ruthless power-brokers of the new millennium. Max and Logan’s odyssey leads them closer to the secret of her past, deepening and complicating their relationship in the process.