دانلود زیرنویس فارسی سریال دارلینگ در فرنکس (Darling in the Franxx). داستان در آینده ای دور اتفاق می افتد. زمین ویران شده است و بشریت قلعه سیار شهر پلنتیشن را ایجاد می کند. خلبان های تولید شده در Plantation در Mistilteinn زندگی می کنند که به عنوان “قفس پرنده” نیز شناخته می شود…

The story is set in the distant future. The land is ruined, and humanity establishes the mobile fort city Plantation. Pilots produced inside Plantation live in Mistilteinn, also know as the “birdcage.” Children live there knowing nothing of the outside world or the freedom of the sky. Their lives consist of battling to carry out missions. Their enemies are mysterious giant lifeforms known as Kyouryuu, and the children pilot robots called Franxx to face off against them. For the children, riding the Franxx proves their existence.