دانلود زیرنویس فارسی سریال د داگ (De Dag). اتفاقات اعصاب خردکن یک روز سرد زمستانی، از دو منظر متفاوت. این قسمت‌های عجیب داستان تیمی از مذاکره‌کنندگان پلیس و نیروهای ویژه را روایت می‌کنند که به بحران گروگان‌گیری در یک شعبه بانک کوچک پاسخ می‌دهند. اپیزودهای زوج دقیقاً همان وقایع را بازگو می کنند، فقط از نگاه جنایتکاران داخل و قربانیانشان.

The nerve-racking events of a cold winter’s day, seen from two different perspectives. The odd episodes tell the story of a team of police negotiators and special forces who respond to a hostage crisis in a small bank branch. The even episodes tell exactly the same events, only through the eyes of the criminals inside and their victims.