دانلود زیرنویس فارسی سریال نمایش مرگ (Death Parade). پس از مرگ، انسان ها یا تناسخ می یابند یا به خلأ فرستاده می شوند. قبل از اینکه این اتفاق بیفتد، آنها به Quindecim می‌رسند، میخانه‌ای که دسیم‌های مرموز مو سفید در آن حضور دارند. به منظور قضاوت منصفانه آنها، او آنها را مجبور به انجام یک بازی می کند که در آن ماهیت واقعی خود را آشکار می کنند. خود دسیم داور این است که چه کسی برنده و چه کسی بازنده است.

After death, humans are either reincarnated or sent to the void. Before this happens, they arrive at the Quindecim, a bar attended by the mysterious white-haired Decim. In order to fairly judge them, he has them play a Game, wherein they reveal their true nature. Decim himself is the arbiter of who wins and who loses.