دانلود زیرنویس فارسی سریال دکا-دنس (Deca-Dence). در آینده‌ای دور، جمعیت انسانی در مبارزه با موجودات مرموز به نام گادول نابود شده‌اند. تعداد معدودی از بازماندگان با هم متحد می شوند تا یک قلعه متحرک به نام Deca-Dence بسازند که از آنجا می توانند مقاومت خود را در برابر دشمن افزایش دهند…

In the distant future, the human population has been decimated fighting the mysterious creatures known as Gadoll. The few survivors band together to build a mobile fortress known as Deca-Dence, from which they can mount their resistance to the enemy. Natsume has wanted to be a soldier since she was a child, but she is instead sent to work under the apathetic armorer Kaburagi. One day, however, they become embroiled in a battle with the Gadoll while working, and Natsume witnesses Kaburagi take down one Gadoll after another.