دانلود زیرنویس فارسی سریال حقه‌بازی (Deception). یک جادوگر فوق ستاره کامرون بلک که حرفه اش توسط رسوایی ویران شده است، تنها یک مکان برای تمرین هنر فریب، توهم و تأثیرگذاری خود دارد، FBI که در آن به اولین مشاور خیالباف جهان تبدیل می شود و به دولت کمک می کند تا جنایاتی را که توضیحی را به چالش می کشد، حل کند. و مجرمان و جاسوسان را با استفاده از فریب به دام بیاندازید.

A superstar magician Cameron Black whose career is ruined by scandal has only one place to turn to practice his art of deception, illusion, and influence, the FBI where he’ll become the world’s first consulting illusionist, helping the government solve crimes that defy explanation, and trap criminals and spies by using deception.