دانلود زیرنویس فارسی سریال جنایت دهلی (Delhi Crime). این بر اساس تحقیقات واقعی در مورد گروهی وحشیانه در هند است. این پرونده تأثیر بسیار زیادی داشت و راه را برای معرفی قوانین سختگیرانه‌تر هموار کرد تا سرانجام صدای قربانی در این کشور در حال توسعه شنیده شود.

It is based on the true-life investigation about a brutal gang rape in India. The case had enormous impact, paving the way for the introduction of stricter laws so the victim’s voice will finally be heard in this developing nation.