دانلود زیرنویس فارسی سریال دس (Des). در سال 1983، دنیس نیلسن ، قاتل زنجیره‌ای اسکاتلندی پس از کشف بقایای انسانی که مجرای فاضلاب را در نزدیکی خانه‌اش در لندن مسدود کرده بود، دستگیر شد.

In 1983 Scottish serial killer Dennis Nilsen was arrested after the discovery of human remains which had blocked a drain near his London home.