دانلود زیرنویس فارسی سریال شیاطین (Devils). یک توطئه مالی در سراسر جهان توسط گروهی از معامله گران یک بانک سرمایه گذاری بزرگ کشف می شود.

A worldwide financial conspiracy is discovered by a group of traders of a large investment bank.