دانلود زیرنویس فارسی سریال ماجراجویی دیجیمون (Digimon: Digital Monsters). هفت کودکی که در یک کمپ تابستانی در ژاپن شرکت می کنند، به دنیای دیگری منتقل می شوند که با بزرگراه اطلاعات به دنیای ما مرتبط است. به همین دلیل به آن Digiworld می گویند. بچه‌ها با موجودات عجیبی به نام دیجیمون دوست می‌شوند که با «دیجیولو» غریبه می‌شوند. در طول داستان، بچه ها یاد می گیرند که آنها و دیجیمون تنها امید نجات زمین و دنیای دیجی از نابودی کامل هستند.

Seven kids attending a summer camp in Japan are transported to an alternate world linked to ours by the Information Superhighway. That’s why it is called Digiworld. The kids make friends with strange creatures called Digimon who become stranger as they “digivolve”. During the course of the story, the kids learn that they and the Digimon are the only hope of saving both Earth and Digiworld from total destruction.