دانلود زیرنویس فارسی سریال دو دو سول سول لا لا سول (Do Do Sol Sol La La Sol). یک پیانیست ثروتمند که همه چیز را به جز لبخندش از دست می دهد، توسط ستاره های کوچک چشمک زن به شهر کوچکی هدایت می شود که در آن امید، خانه و عشق پیدا می کند.

A riches-to-rags pianist who loses everything but her smile is guided by twinkling little stars to a small town where she finds hope, home and love.