دانلود زیرنویس فارسی سریال دورو هیدورو (Dorohedoro). در شهری که آنقدر مضر است که فقط به عنوان “حفره” شناخته می شود، یک قبیله جادوگر مردم را از خیابان ها بیرون می کشند تا از آنها به عنوان خوکچه هندی برای “آزمایش های” وحشیانه در هنرهای سیاه استفاده کنند. نیکایدو در یک کوچه تاریک، کیمن را پیدا کرد، مردی با سر خزنده و مورد بد فراموشی….

In a city so dismal it’s known only as “the Hole,” a clan of Sorcerers has been plucking people off the streets to use as guinea pigs for atrocious “experiments” in the black arts. In a dark alley, Nikaidou found Caiman, a man with a reptile head and a bad case of amnesia. To undo the spell, they’re hunting and killing the Sorcerers in the Hole, hoping that eventually they’ll kill the right one. But when En, the head Sorcerer, gets word of a lizard-man slaughtering his people, he sends a crew of “cleaners” into the Hole, igniting a war between two worlds.