دانلود زیرنویس فارسی سریال دکتر مغز (Dr. Brain). زمانی که لی سه وون کودک بود، مادرش در یک تصادف درگذشت. او پس از آن تصمیم گرفت که یک دانشمند مغز شود. او یک نابغه است و هر چیزی را که می بیند به یاد می آورد. 20 سال پس از مرگ مادرش، لی سه وون به یک دانشمند مشهور دکترا در زمینه علوم مغز تبدیل شده است. روزی فردی مرموز با او تماس می گیرد و از او می خواهد که اطلاعاتی را از مغز مردی که خودکشی کرده است استخراج کند. لی سه وون علاقه مند است و این پیشنهاد را می پذیرد. او تلاش می کند تا اطلاعاتی را از مغز مرده استخراج کند، اما موفق نمی شود. چند روز بعد، او متوجه می شود که رفتار دیگری دارد و چیزها را متفاوت می بیند. لی سه وون به پرونده مرد مرده نگاه می کند.

When Lee Se-Won was a child, his mother died in a hit and run accident. He decided afterwards to become a brain scientist. He is a genius and he remembers everything he sees. 20 years after his mother’s death, Lee Se-Won has become a famous Ph.D scientist in the brain science field. One day, a mysterious person contacts him and asks him to extract information from the brain of a man who committed suicide. Lee Se-Won is interested and accepts the proposal. He attempts to extract information from the dead man’s brain, but fails. A couple of days later, he finds himself behaving differently and seeing things differently. Lee Se-Won looks into the dead man’s case.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید