دانلود زیرنویس فارسی سریال دکتر استون (Dr. Stone). یک روز سرنوشت ساز، تمام بشریت در اثر نور کور کننده ای متحجر شد. پس از چندین هزار سال، دانش آموز دبیرستانی تایجو بیدار می شود و خود را در دنیایی از مجسمه ها گم می کند. با این حال، او تنها نیست. دوست علم دوست او Senku چند ماهی است که راه اندازی شده است و او یک برنامه بزرگ در ذهن دارد، برای شروع تمدن با قدرت علم.

One fateful day, all of humanity was petrified by a blinding flash of light. After several millennia, high schooler Taiju awakens and finds himself lost in a world of statues. However, he’s not alone. His science-loving friend Senku’s been up and running for a few months and he’s got a grand plan in mind, to kickstart civilization with the power of science.