دانلود زیرنویس فارسی سریال سلسله‌ها (Dynasties). داستان واقعی پنج مورد از مشهورترین و در عین حال در معرض خطرترین حیوانات جهان را دنبال کنید. پنگوئن ها، شامپانزه ها، شیرها، گرگ های نقاشی شده و ببرها. این خانواده ها هر کدام در مبارزه ای قهرمانانه با رقبا و نیروهای طبیعت، برای بقای خود و آینده سلسله های خود می جنگند.

Follow the true stories of five of the world’s most celebrated, yet endangered animals; penguins, chimpanzees, lions, painted wolves and tigers. Each in a heroic struggle against rivals and against the forces of nature, these families fight for their own survival and for the future of their dynasties.