دانلود زیرنویس فارسی سریال اورژانس (Emergence). یک رئیس پلیس در حال بررسی پرونده ای است که مربوط به کودک خردسالی است که در نزدیکی محل یک تصادف مرموز پیدا شده است.

A police chief investigates a case involving a young child found near the site of a mysterious accident.