دانلود زیرنویس فارسی سریال اما (Emma). اما وودهاوس از داشتن پدری مهربان که برای او مراقبت می کند، دوستان و خانه ای کاملاً راضی به نظر می رسد. اما اما یک عادت وحشتناک دارد: خواستگاری. او نمی تواند در برابر یافتن خواستگار برای دوستانش، بیشتر از همه هریت اسمیت، مقاومت کند. اما از هریت ناامید است که خوشبختی را بیابد، اما هر خواستگاری که برای دوستش پیدا می کند، جذب اما می شود. اما آیا اما آنقدر روی خوشبختی هریت متمرکز است که به خوشبختی خود در عشق فکر نمی کند؟

Emma Woodhouse seems to be perfectly content, to have a loving father for whom she cares, friends, and a home. But Emma has a terrible habit: matchmaking. She cannot resist finding suitors for her friends, most of all Harriet Smith. Emma is desperate for Harriet to find happiness, but every suitor she finds for her friend ends up attracted to Emma. But is Emma so focused on Harriet’s happiness that she is not considering her own happiness in love?

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید