دانلود زیرنویس فارسی سریال سقوط امپراتور (Empire Falls). درامی که در امپایر فالز، شهری آسیاب‌شده از نظر اقتصادی در مین، و مایلز رابی ساکن مایلز رابی که بیست سال است برترین رستوران شهر را اداره می‌کند، رخ می‌دهد. مایلز توسط همسر تازه لاغر، پدر مداخله گر و رئیس متخاصم احاطه شده است.

A drama that swoops in on Empire Falls, an economically depressed mill town in Maine, and lifetime resident Miles Roby, who’s run the town’s top restaurant for some twenty years. Miles is surrounded by his newly thin wife, meddling father, and hostile boss.