دانلود زیرنویس فارسی سریال همسر آشنا (Familiar Wife). یک زوج متاهل پس از اینکه سرنوشت آنها به طور جادویی در اثر یک حادثه غیرمنتظره تغییر می کند، ناگهان خود را در زندگی کاملاً متفاوتی می بینند. چا جو هیوک در یک بانک کار می کند و پنج سال است که با سئو وو جین ازدواج کرده است. هنگامی که یک روز یک حادثه عجیب رخ می دهد، جو هیوک تصمیمی می گیرد که زندگی او و اطرافیانش را به روش های غیرمنتظره ای تحت تاثیر قرار دهد…

A married couple suddenly finds themselves living entirely different lives after their fates magically change through an unexpected incident. Cha Joo-hyuk works at a bank and has been married to Seo Woo-jin for five years. When a strange incident happens one day, Joo-hyuk makes a decision that impacts his life and those around him in unexpected ways. Suddenly, the life he had with Woo-jin and his best friend, Yoon Joong-hoo are gone and he is leading a very different life. How will his first love, Lee Hye-won, factor into his new life? And will it be possible to get his old life back?