دانلود زیرنویس فارسی سریال فمیلی گای (Family Guy). این مجموعه انیمیشنی بیمار، پیچ در پیچ و از نظر سیاسی نادرست، ماجراهای خانواده گریفین را نشان می دهد. پیتر بسیار نادان و همسرش لوئیس که در خانه می ماند در Quahog، RI زندگی می کنند و دارای سه فرزند هستند. مگ، فرزند بزرگتر، یک طرد شده اجتماعی است و کریس نوجوان وقتی صحبت از جنس مخالف به میان می آید، بی دست و پا و بی دست و پا است. کوچکترین آنها، استوی، یک نوزاد نابغه است که قصد دارد مادرش را بکشد و دنیا را نابود کند. سگ سخنگو، برایان، استوی را در حالی که جرعه جرعه مارتینی می خورد و مسائل زندگی خود را مرتب می کند، تحت کنترل قرار می دهد.

Sick, twisted and politically incorrect, the animated series features the adventures of the Griffin family. Endearingly ignorant Peter and his stay-at-home wife Lois reside in Quahog, R.I., and have three kids. Meg, the eldest child, is a social outcast, and teenage Chris is awkward and clueless when it comes to the opposite sex. The youngest, Stewie, is a genius baby bent on killing his mother and destroying the world. The talking dog, Brian, keeps Stewie in check while sipping martinis and sorting through his own life issues.