دانلود زیرنویس فارسی سریال شب سرنوشت ساز (Fate/stay night). جنگی بین اربابان و بندگان برای رسیدن به جام مقدس در جریان است. هر ارباب می تواند هر کدام یک خدمتکار را فرا بخواند و وظیفه آنها این است که بندگان دیگر را از بین ببرند، یا با شکست دادن آنها یا کشتن ارباب خود. وقتی فقط یک ارباب یا خدمتکار باقی می ماند، جام مقدس به او اعطا می شود و هر آرزویی که بخواهند برآورده می شود.

There is a war going on between masters and servants in order to attain the Holy Grail. Each master can call up one servant each, and their task is to eradicate the other servants, either by defeating them or killing their master. When there is only one master or servant left, he or she is granted the Holy Grail, and any wish they desire will come true.