دانلود زیرنویس فارسی سریال فروتس بسکت (Fruits Basket). پس از اینکه یک تراژدی خانوادگی زندگی او را زیر و رو می کند، توهرو هوندا، دانش آموز 16 ساله دبیرستانی، اوضاع را به دست می گیرد و به یک چادر نقل مکان می کند. متأسفانه برای او، او خانه جدید خود را در زمینی خصوصی متعلق به قبیله مرموز سوما می‌سازد و مدت زیادی نمی‌گذرد که صاحبان راز او را کشف می‌کنند. اما…

After a family tragedy turns her life upside down, 16 year old high schooler Tohru Honda takes matters into her own hands and moves out…into a tent. Unfortunately for her, she pitches her new home on private land belonging to the mysterious Souma clan, and it isn’t long before the owners discover her secret. But, as Tohru quickly finds out when the family offers to take her in, the Soumas have a secret of their own–when hugged by the opposite sex, they turn into the animals of the Chinese Zodiac.