دانلود زیرنویس فارسی سریال فیوچراما (Futurama). فیلیپ جی فرای یک پسر پیتزای بیست و پنج ساله است که زندگی اش به جایی نمی رسد. هنگامی که او به طور تصادفی در 31 دسامبر 1999 خود را منجمد می کند، هزار سال آینده از خواب بیدار می شود و فرصتی برای شروع دوباره دارد. او برای کار در شرکت Planet Express می رود، یک سرویس تحویل آینده نگر که بسته ها را به هر پنج ربع کیهان منتقل می کند…

Philip J. Fry is a twenty-five-year-old pizza delivery boy whose life is going nowhere. When he accidentally freezes himself on December 31, 1999, he wakes up one thousand years in the future, and has a chance to make a fresh start. He goes to work for the Planet Express Corporation, a futuristic delivery service that transports packages to all five quadrants of the universe. His companions include the delivery ship’s Captain, Leela, a beautiful one-eyed female alien who kicks some serious butt, and Bender, a robot with very human flaws.