دانلود زیرنویس فارسی سریال ترک تحصیل گابریل (Gabriel DropOut). پس از فارغ التحصیلی فرشته ای از مدرسه در بهشت، آنها به زمین فرستاده می شوند. جبرئیل یکی از آن فرشتگان بود، متأسفانه او به بازی های ویدیویی دچار وسواس می شود و تبدیل به یک لوس می شود. این به دوستان شیطان او است که به او کمک کنند!

After an Angel graduates from school in heaven, they get sent down to earth. Gabriel was one of those angels, unfortunately, she becomes obsessed with video games and turns into a slob. It’s up to her Demon friends to help her!