دانلود زیرنویس فارسی سریال گازلیت (Gaslit). برداشتی مدرن از رسوایی سیاسی واترگیت دهه 1970 با محوریت داستان های ناگفته و شخصیت های فراموش شده آن زمان.

A modern take on the 1970s political Watergate scandal centering on untold stories and forgotten characters of the time.