دانلود زیرنویس فارسی سریال دختران گیلمور: یک سال در زندگی (Gilmore Girls: A Year in the Life). این بازسازی که نزدیک به یک دهه پس از پایان سریال اصلی می گذرد، لورلای، روری و امیلی گیلمور را در چهار فصل تغییر دنبال می کند.

Set nearly a decade after the finale of the original series, this revival follows Lorelai, Rory and Emily Gilmore through four seasons of change.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید