دانلود زیرنویس فارسی سریال دختری از هیچ کجا (Girl From Nowhere). دختری مرموز و باهوش به نام نانو به مدارس مختلف منتقل می شود و دروغ ها و بدرفتاری های دانش آموزان و اساتید را هر لحظه افشا می کند.

A mysterious, clever girl named Nanno transfers to different schools, exposing the lies and misdeeds of the students and faculty at every turn.