دانلود زیرنویس فارسی سریال آخرین سفر دخترها (Girls’ Last Tour). تمدن مرده است، اما چیتو و یوری هنوز زنده هستند. بنابراین آنها سوار موتور سیکلت محبوب خود کتنکراد می شوند و بی هدف در ویرانه های دنیایی که زمانی می شناختند سرگردان می شوند. روز بعد از روز ناامید، آنها به دنبال وعده غذایی بعدی و سوخت برای سواری خود هستند….

Civilization is dead, but Chito and Yuuri are still alive. So they hop aboard their beloved Kettenkrad motorbike and aimlessly wander the ruins of the world they once knew. Day after hopeless day, they look for their next meal and fuel for their ride. But as long as the two are together, even an existence as bleak as theirs has a ray or two of sunshine in it, whether they’re sucking down their fill of soup or hunting for machine parts to tinker with. For two girls in a world full of nothing, the experiences and feelings the two share give them something to live for.