دانلود زیرنویس فارسی سریال تکنسین های گلیچ (Glitch Techs). هیولاهای دنیای بازی در حال ویران کردن دنیای واقعی هستند. در اینجا پشتیبانی فنی می آید.

Game-world monsters are wreaking real-world havoc. Here comes tech support.