دانلود زیرنویس فارسی سریال گلیچ (Glitch). یک افسر پلیس در یک شهر کوچک در نیمه های شب به قبرستان محلی فراخوانده می شود. او کشفی می کند که دنیایش را زیر و رو می کند: شش نفر در سلامت کامل از مردگان برخاسته اند.

A police officer in a small town is called out to the local cemetery in the middle of the night. He makes a discovery that turns his world upside down: six people have risen from the dead in perfect health.