دانلود زیرنویس فارسی سریال ادامه دادن (Go On). یک گوینده ورزشی بی احترام که توسط رئیسش تحت فشار قرار می گیرد تا به یک گروه حمایتی بپیوندد زیرا نمی تواند پس از مرگ همسرش پیش برود و با اعضای بسیار متنوع ارتباط پیدا می کند.

An irreverent sportscaster, pressured by his boss to join a support group because he can’t move forward after the death of his wife, finds connection with the extremely varied members.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید