دانلود زیرنویس فارسی سریال جن قاتل (Goblin Slayer). یک کشیش جوان اولین مهمانی ماجراجویی خود را تشکیل داده است، اما تقریباً بلافاصله خود را در مضیقه می بینند. این Goblin Slayer است که به نجات آنها می آید – مردی که زندگی خود را وقف نابودی همه اجنه به هر وسیله ای کرده است. و هنگامی که شایعات مربوط به شاهکارهای او شروع به پخش شدن می کنند، نمی توان گفت که چه کسی ممکن است بعد از آن تماس بگیرد.

A young priestess has formed her first adventuring party, but almost immediately they find themselves in distress. It’s the Goblin Slayer who comes to their rescue–a man who’s dedicated his life to the extermination of all goblins, by any means necessary. And when rumors of his feats begin to circulate, there’s no telling who might come calling next.