دانلود زیرنویس فارسی سریال پدرخواندهٔ هارلم (Godfather of Harlem). “داستان واقعی” رئیس جنایتکار بدنام بامپی جانسون، که در اوایل دهه 1960 از ده سال زندان بازگشت تا محله ای را پیدا کند که زمانی ویران شده بود. در حالی که خیابان‌ها توسط اوباش ایتالیایی کنترل می‌شوند، باپی باید برای به دست آوردن کنترل دوباره با خانواده جنایتکار جنووا مقابله کند.

The “true story” of infamous crime boss Bumpy Johnson, who in the early 1960s returned from ten years in prison to find the neighborhood he once ruled in shambles. With the streets controlled by the Italian mob, Bumpy must take on the Genovese crime family to regain control.