دانلود زیرنویس فارسی سریال صبح بخیر ورونیکا (Good Morning, Verônica). پس از مشاهده یک خودکشی، یک کارمند پلیس محجوب تصمیم می گیرد دو مورد غفلت شده را به تنهایی بررسی کند که هر دو مربوط به زنان مورد آزار و اذیت هستند.

After witnessing a suicide, an unobtrusive police clerk decides to investigate two neglected cases on her own, both involving abused women.