دانلود زیرنویس فارسی سریال تظاهر بزرگ (Great Pretender). گفته می شود که ادامورا ماساتو بزرگترین کلاهبردار ژاپنی است. با این حال، یک روز او متوجه می شود که در واقع بزرگترین نیست، در حالی که سعی می کند از یک خارجی دزدی کند، متوجه می شود که در عوض تمام پول او به سرقت رفته است. او قاپنده را تا لس آنجلس تعقیب می کند و متوجه می شود که مرد خارجی لوران تیری است، مردی که با سازمان های جنایی بین المللی ارتباط دارد. آیا ماساتو از دست مافیا فرار خواهد کرد؟

Edamura Masato is said to be Japan’s greatest swindler. One day, however, he finds out that he is actually not the greatest, while he tries to steal from a foreigner, he finds that all his money was stolen instead. He chases the snatcher all the way to Los Angeles and learns that the foreigner is Laurent Thierry, a man, who has ties to international criminal organizations. Will Masato escape the mafia?