دانلود زیرنویس فارسی سریال یونانی (Greek). یک دانشجوی سال اول به کالج خواهرانش می رسد (با ناراحتی او). او تصمیم می گیرد در محوطه دانشگاه تعهد برادری بدهد. پس از گرفتن دوست پسر خواهرش با دختر دیگری، او به برادری رقیب خود می رسد که سعی می کند از گیک به یونانی برود و در این روند بزرگ شود.

A Freshman arrives at his sisters college (much to her dismay). He decides to pledge a fraternity on campus. After catching his sister’s boyfriend with another girl, he ends up at his rival fraternity trying to go from geek to Greek and grow up in the process.