دانلود زیرنویس فارسی سریال هالستون (Halston). داستان مردی که از نام مجرد و اختراعی خود در یک امپراتوری مد جهانی استفاده می کند که مترادف با تجمل، جنس، موقعیت و شهرت است و به معنای واقعی کلمه دوران را تعریف می کند.

The story of a man who leverages his single, invented name into a worldwide fashion empire that’s synonymous with luxury, sex, status and fame, literally defining the era.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید