دانلود زیرنویس فارسی سریال خوشحال (Happy!). نیک ساکس بر روی گارنی بیمارستان بیدار می شود. او یک قاتل است که قبلا پلیس بوده است. این همه بخشی از کار است چیزی که ساکس را آزار می دهد، آسیب جدی او نیست، بلکه اسب آبی پرنده به شدت متحیر است که ادعا می کند دوست خیالی کسی است که در مشکل جدی قرار دارد. اسم اسب؟ خوشحالم البته برگرفته از داستان گرانت موریسون.

Nick Sax awakes on a hospital gurney. He’s a hit man who used to be a cop; it’s all part of the job. What’s troubling Sax isn’t his serious injury, but the seriously perky flying blue horse that claims it is the imaginary friend of someone who is in serious trouble. The horse’s name? Happy, of course. Adapted from a Grant Morrison story.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک های زیر کلیک کنید